Polski Związek Szachowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Rozdział 2: Ofiara jakości na c3 w obronie sycylijskiej (am Artur Jakubiec)

 
Motto:
Ofiara na c3 to jeden z głównych oręży czarnych w walce o inicjatywę w obronie sycylijskiej.

Ćwiczenia wprowadzające
 
Poniżej zamieszczono 6 diagramów z krytycznymi pozycjami z wykładu. Na przeanalizowanie każdego z nich powinno się poświęcić nie więcej niż 10 min. Rozwiązania, które są sygnowane numerem zadania można znaleźć w komentarzach do partii.

Zadanie 1
21...?

Czarne ofiarowały wcześniej jakość na c3. Jak kontynuować atak?


Zadanie 2


15...?

Jeśli czarne będą kontynuować rozwój (...Ge7 i ...0-0), mogą dostać się pod atak. Jak uzasadnić ofiarę jakości na c3?

Zadanie 3


16.?

Po 16.Hxc3 czarne wymienią hetmany i zabiją pionka na h2, mając duże szanse na wygranie końcówki. Czy jednak można odbić na c3 pionkiem?

Zadanie 4

13...?

Białe właśnie zagrały 13.g5, atakując skoczka. Na ile szansowna jest teraz
ofiara jakości na c3?

Zadanie 5

15...?

Czarne na motywie taktycznym straciły piona e6 i mają przegraną pozycję. Czy ofiara jakości na c3 ma teraz jakikolwiek sens?

Zadanie 6

18...?

Czarne stoją gorzej. Jak się bronić: pasywnie, za pomocą …b4, czy aktywnie, za pomocą ofiary jakości na c3?


Wstęp

Obrona sycylijska to jeden z najbardziej złożonych debiutów. Jest to połączenie strategii i taktyki, a różnorodność pozycji i wariantów powoduje, że każdy może znaleźć pozycje pasujące do swojego stylu gry. Każdy wybitny szachista ma w swoim repertuarze ten debiut. Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów taktycznych w obronie sycylijskiej jest ofiara jakości na c3.

Poświęcenie to może mieć różne cele:

• atak na króla (szczególnie przy różnostronnych roszadach),

• pozycyjne (głównie skorelowane z wzięciem centralnego pionka e4),

• obronne (uzyskanie kontrgry przez skomplikowanie gry).

Należy jednak podkreślić, że we wszystkich pozycjach z ofiarą jakości na c3, w których czarne będą miały groźny atak lub inicjatywę to efekt źle rozegranego przez białe debiutu lub błędów w grze środkowej.

Atak na króla

W tym wypadku ofiara ma bardzo konkretny charakter. Czarne poświęcają jakość za inicjatywę lub atak, przy czym powstające pozycje mają zwykle zamknięty charakter, w których lekka figura radzi sobie znacznie lepiej niż wieża. Obrona takich pozycji jest bardzo trudna także dlatego, że z reguły nie ma mowy o kontrataku. Niejednokrotnie w wyniku uproszczeń czarne stoją lepiej także w końcówce, z uwagi na lepszą strukturę pionkową oraz aktywniejsze figury, które mogą mieć znakomite dla siebie punkty oporu.


 

Pozycyjna ofiara jakości

Ofiara na c3 czasem ma czysto pozycyjne aspekty. Czarne zwykle uzyskują w zamian centralnego pionka e4 oraz rozbijają strukturę białych na skrzydle hetmańskim. Czarne wykorzystują operatywność swoich lekkich figur, próbując jeszcze bardziej osłabić pozycję białego. Można wysnuć tezę, że jeśli czarne w wyniku ofiary dublują pionki na c2, c3 oraz biorą centralnego pionka e4, wówczas „w ciemno” można ofiarować jakość.

 


 


 

 


Obrona

 

 


WNIOSKI:
Obie strony muszą koniecznie uważać na motywy związane z poświęceniem wieży na c3. Warto jeszcze bliżej przyjrzeć się tym pozycjom, ponieważ dla zawodników grających ten debiut jest to jeden z najważniejszych elementów prowadzenia walki.

Linki zagraniczne 2

 Chess-News
 Chess 24
 Tablice Nalimova
  
  
  
  
  
  
  

 

Copyright PZSzach.org.pl